VOG

Twello, 1 augustus 2023

Het dagelijkse bestuur, de begeleiding en de vaste ondersteunende personen zijn allen in het bezit van een recente VOG, aangevraagd voor WSV de Boei t.b.v. WSV de Boei.

Bij de screening is uitgegaan van de volgende profielen:
– Informatie
– Geld
– Aansturen organisatie
– Personen

Waarom heb ik een VOG nodig?

Een VOG is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG.

Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs. De overheid legt in regelgeving vast voor welke beroepen een VOG in ieder geval verplicht is. Ook als u tijdelijk of als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG nodig zijn. Verder kan een VOG bijvoorbeeld nodig zijn voor het verkrijgen van een visum, het lidmaatschap van een schietvereniging en bij emigratie. Als er geen wettelijke verplichting is voor het overleggen van een VOG, mag een werkgever zelf bepalen of hij een VOG verplicht stelt voor een bepaalde functie.