Wie is het bestuur ?

 Naam
 Functie
 Email
:
:
:
Roy Koers
Voorzitter / Begeleiding
voorzitter@wsvdeboei.nl
 Naam
 Functie
 Email
:
:
:
Gerben van Triest
Secretaris / Begeleiding
gerben@wsvdeboei.nl
 Naam
 Functie
 Email
:
:
:
Saskia van Vlijmen
Algemeen bestuurslid / PR
pr@wsvdeboei.nl
 Naam
 Functie
 Email
:
:
:
Peter van Vlijmen
Penningmeester
penningmeester@wsvdeboei.nl
 Naam
 Functie
 Email
:
:
:
Peter van Vlijmen
Beheer website
website@wsvdeboei.nl