Aannamebeleid

Vrijwilligers

We zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers zoals begeleiding, maar ook voor beschikbaar gekomen bestuursfuncties. Kijk daarom regelmatig op onze website voor de laatste update.

Als je vrijwilliger wilt worden meldt je dan aan bij het bestuur.

Wel moet je kunnen voldoen aan onze gedragsregels zoals hieronder beschreven.

Gedragsregels voor vrijwilligers

De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat Seksuele Intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen.

Onze vereniging wil daarom de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen/sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen hoort daarbij. Daarom willen we goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. 

Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om Seksuele Intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen.  Hiervoor hebben we binnen onze vereniging de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van het aanname beleid van vrijwilligers en de benoeming van een vertrouwenscontactpersoon.

Aanname beleid van vrijwilligers

Bij het aannemen van vrijwilligers die activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld begeleiden van kinderen/sporters of bestuurlijke zaken verrichten zal het volgende beleid worden gehanteerd:

  • Het houden van een kennismakingsgesprek;
  • Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
  • Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zal om de 3-5 jaar herhaald worden.
  • Het bekend maken en laten ondertekenen ten aanzien van de naleving van onze gedragsregels
  • Het ondertekenen van de geheimhoudingsplicht

Aannamebeleid vrijwilligers: Aannamebeleid.pdf